• contact@example.com
  • 666 888 0000

În uşoară creştere numărul catolicilor în lume

Au fost făcute cunoscut în mod anticipat presei datele principale conţinute în noul Anuar statistic al Bisericii 2010, editat de Librăria Editură Vaticană. Creşte numărul catolicilor: de la 1 miliard şi 45 de milioane în 2000 la 1 miliard şi 166 de milioane în 2008. Aceasta este perioada luată în examen în Anuarul 2010 pentru a evalua tendinţele mai importante pentru Biserica Catolică în cele cinci continente şi diferite ţări. Creşterea este de 11,54%, cu puţin superioară creşterii populaţiei mondiale care este de 10,77%. Deci, stabilitate, chiar dacă în Africa se înregistrează cea mai mare creştere de 33% în timp ce în Europa este doar de 1,17%. Se ridică cu 10% şi numărul episcopilor de la 4.541 la 5002, în măsură mai mare în Asia şi Africa, în timp ce totalul preoţilor creşte, de asemenea, dar cu mai puţin de 1%, în medie, cu valori pozitive de 33,1% în Africa şi de 23,8% în Asia şi înregistrări negative de -7% şi -4% în Europa şi Oceania. Pierderi majore se înregistrează în rândul preoţilor călugări care trec de la 139.397 în anul 2000 la 135 de mii în 2008, în timp ce numărul preoţilor diecezani a crescut de la 265.781 la 272.431. O uşoară scădere se înregistrează şi în rândul simplilor călugări, care coboară la 1416, dar şi a călugăriţelor, care sunt 740 de mii în 2008, dublu în comparaţie cu numărul total al preoţilor diecezani şi călugări, dar în scădere cu 7,75% în raport cu anul 2000. În schimb creşte cu 28,6% numărul studenţilor în cursul filozofic şi cel teologic în Institutele diecezane şi călugăreşti, în Seminarii, trecând de la 110 mii la 177 de mii, şi la fel şi c el al diaconilor permanenţi care prezintă o creştere de 33,7%, trecând de la 28 de mii în 2000 la 37.203 în 2008.

Radio Vaticana