Planificarea naturală a familiei – ruleta catolică?

Autor: Anna Borkowska

Omul a primit de la Dumnezeu poruncă să stăpânească pământul (Geneza 1,28). Şi aşa s-a întâmplat ca oamenii, luminați de Duhul Sfânt, de-a lungul secolelor au ajuns la concluzii diferite, au descoperit legile fizicii şi ale chimiei, au cunoscut construcția materiei, atmosferei, au explorat secretele vieții animalelor şi ale plantelor. Au ajuns, de asemenea, în domeniul cunoaşterii corpului uman. Sub lupă s-a găsit la un moment dat şi sfera fertilității umane.

„Metodele naturale înseamnă autocontrol în dragoste” (Fericita Maica Tereza de Calcutta).

Având în vedere stadiul actual al cunoştinţelor, ştim exact care este diferenţa între fertilitatea masculină şi cea feminină, ştim care este influenţa hormonilor în funcţionarea organismului, care este durata vieţii spermatozoidului şi a ovulului. Aceste informaţii pot fi utilizate spre binele nostru. Putem fi pe deplin conştienţi de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru: când aveam de-a face cu o perioadă de fertilitate, şi când ne aflăm în faza de infertilitate. Pentru a discerne aceste probleme ne folosim de metodele naturale de planificare a familiei. Acestea se bazează pe observarea schimbărilor în ciclul corpului feminin. Planificarea naturală a familiei (PNF) este ceva mai mult decât folosirea metodelor specifice de planificare a concepţiei (există multe metode, de exemplu metoda ovulaţiei Billings; de dublu control, aşa numita metodă engleză, a temperaturii exacte (sau a lui Rötzer) – este, pur şi simplu, modul de viaţă al soţilor, care constă în recunoaşterea şi acceptarea fertilităţii precum şi adaptarea la ritmul ei propriu. Astfel, în cazul în care soţii cunoscând planul Domnului, doresc să conceapă un copil, ştiu când să folosească sexualitatea pentru a creşte probabilitatea apariţiei celui mic în familie, iar atunci când amână procrearea, renunţă la apropierea sexuală în faza de fertilitate. Soţii folosindu-se  de PNF tratează fertilitatea ca dar şi sarcină de la Dumnezeu.

 

Metoda naturală de planificare a familiei se bazează pe iubire şi respect pentru viaţa umană a fătului. Aceste temelii sunt necesare. Ele permit de a urma calea aleasă, în ciuda multor dificultăţi.

 

Da – planificarea naturală a familiei este calea cea mai uşoară. Este nevoie de a-şi da silinţă de a se autoobserva şi în cazul amânării procreerii – de a renunţa la apropierea sexuală în faza de fertilitate.

 

Analizând tot ce ni se întâmplă în viaţă, observăm că numai ceea ce necesită un efort care uneori doare, este cu adevărat valoros şi frumos şi în final oferă o fericire profundă.

 

Lew Tolstoi a spus „uşor doar împingând-o se deschide numai uşa spre distrugere”.

 

Să reflectăm, prin urmare,  ce oferă planificarea naturală a familiei şi care sunt roadele acestei căii.

Metodele planificării naturale a familiei sunt sănătoase şi ecologice. Nu interferează cu fertilitatea soţilor, prin urmare nu produc efecte adverse. Activează unirea deplină în timpul actului conjugal, care adânceşte legătura între soţi şi serveşte pentru a dezvolta iubirea. Datorită PNF soţii se pot dărui unul altuia în siguranţă. Nu există bariere între ei. Soţia este  în totalitate a soţului (împreună cu fertilitatea ei), iar el în totalitate a soţiei. Soţii se acceptă reciproc. El i se adresează: „Te vreau ca soţie şi mamă a copilului nostru”. Soţia dă soţului de înţeles: „Te vreau ca soţ şi tătic”. Actul sexual trăit în felul acesta devine o sursă de bucurie şi de sfinţenie reciprocă. Acesta este o expresie a încredereii în Dumnezeu, în înţelepciunea Lui; o astfel de atitudine îi permite lui Dumnezeu să acţioneze în viaţa soţilor.

 

Soţii recunoscând şi acceptând fertilitatea lor, se apropie de Creatorul ei. Pot descoperi cât de minunat funcţionează organismul uman şi prin aceasta îl pot adora pe Dumnezeu. Acceptarea propriei fertilităţi este sursa bucuriei interioare şi liniştea conştiinţei. Soţii simt că sunt în conformitate cu spiritul lui Dumnezeu. Nu creează o prăpastie între ei şi Creator. Ei pot primi harul lui Dumnezeu în sacramentul Euharistiei. Cristos are uşile deschise către inimile lor.

 

PNF ajută în autoacceptare.PNF duce la preocuparea față de trup, la semnalele ce decurg din interiorul nostru.

Ne permite să înţelegem cât de mare impact au procesele din corpul femeii asupra compartamentului şi a bunăstării  ei.  Datorită acestui fapt, soţii îşi conferă o mai mare toleranţă, cordialitate. Soţul care ştie ciclul de fertilitate a soţiei lui, nu are pretenţii că ea este nervoasă, că se simte sau arată rău, atunci când se apropie ciclul. Nu tratează acest aspect ca un comportament anormal. El este în măsură de a satisface nevoile soţiei de exemplu printr-o îmbrăţişare, mai mult dă dovadă de răbdare şi căldură îi dă de înţeles că o respectă şi o acceptă cu toată bogăţia ei de sexualitate. Multe femei numai după recunoaşterea ciclului încep să accepte feminitatea lor. Îşi dau seama că variabilitatea stării lor de spirit este ceva natural. A te iubi pe sine şi corpul tău este ceva esenţial pentru bunăstarea actului sexual. Face posibil controlul asupra funcţionării corecte a organismului. Observarea indicatorilor fertilităţii permite a afirma dacă într-un ciclu a avut loc ovulaţia, dacă faza luteală (după ovulaţie) are durata corespunzătoare, dacă organismul femeii funcţionează corect. Prin urmare, PNF îndeplineşte o funcţie profilactică. Femeia care observă vreo abatere de la ciclu se poate adresa imediat medicului. Nu trăieşte în incertitudine, nu ia decizii pripite cu privire la administrarea unei terapii hormonale.

 

Ajutor în planificarea concepției şi în amânarea ei.

Soţii folosind metoda de planificare naturală a familiei ştiu exact când are loc faza fertilităţii şi dacă planifică concepţia pot decide actul conjugal pentru cel mai bun moment. Dacă însă nu intenţionează acest lucru renunţă la apropierea sexuală în perioada fertilităţii şi o va relua în perioada infertilităţii înainte şi după ovulaţie.

 

Eficacitatea metodelor moderne simptotermice permit o eficacitate de planificare familială în proporție de 99,8%.

Fac posibile însoţirea copilului de la începutul vieţii sale. Din prima zi după ovulaţie, copilul poate fi înconjurat cu dragoste şi îngrijire şi se poate evita tot ce este pentru el dăunător. Dacă la 20 de zile după ovulaţie femeia are în continuare o temperatură ridicată (după concepţie corpul luteal nu dispare, prin urmare nivelul de progesteron condiţionează menţinerea temperaturii înalte a corpului), soţii pot fi siguri că au devenit părinţi. Atunci au şansa de a trăi cele mai minunate clipe, în atmosfera intimităţii căminului conjugal. Pot cere lui Dumnezeu toate harurile pentru copilul lor.

 

PNF permite să controleze starea de sănătate a fătului în primele trei luni de sarcină.

În primul trimestru de sarcină, din cauza nivelului ridicat de progesteron, temperatura de bază a corpului trebuie să se menţină la un nivel ridicat. Prin urmare dacă femeia observă scăderea bruscă a temperaturii, trebuie să consulte imediat medicul deoarece într-o asemenea situaţie există riscul avortului. Intervenţia medicală rapidă poate salva viaţa fătului.

 

PNF permite stabilirea termenului de naştere.

Această modalitate este foarte simplă – se scade de la data de ovula – se scade de la data de ovulaţie 7 zile, iar apoi la această dată se adaugă 9 luni. Prin urmare, dacă ovulaţia a avut loc la 14 martie 2007, naşterea ar trebui să aibă loc pe 7 decembrie 2007.

 

PNF protejează soții de rutină şi plictiseală.

În cazul amânării conceperii, timpul renunţării la actul conjugal face să crească atracţia reciprocă a soţilor, le permite să le fie dor unul de altul, să retrăiască acea perioadă de logodnă.

 

Aşteptarea, dorinţa are o valoare mai mare şi ne bucură mai mult decât ceea ce este la îndemână (nu savurăm oare un dulce după mai multe zile de post)?

 

De asemenea, cunoaşterea ritmului propriu de fertilitate face posibilă organizarea mai bună a timpului. Soţii îşi pot rezerva seara numai pentru ei, nu vor executa munci obositoare, în scopul de a petrece împreună în bucurie şi satisfacţie. Acest aspect este ilustrat bine în cartea Micul Prinţ. Atunci când Micul Prinţ a vrut să îmblânzească vulpea, aceasta i-a explicat importanţa ritualului: „Când va trebui să vii la mine la ora 4 după-amiaza, începând de la ora 3 simt bucuria. Cu cât timpul înaintează, cu atât voi fi mai fericită. La 4 voi fi emoţionată şi îngrijorată: voi cunoaşte preţul fericirii. Dar dacă vii pe neaşteptate, nu voi fi capabilă să mă pregătesc… Este nevoie de ritual. „Ce este ritualul? – a întrebat Micul Prinţ.

 

Este, de asemenea, un lucru uitat – a răspuns vulpea. „Datorită ritualului o zi este diferită de alta, o oră este diferită de alte ore”.

 

PNF sunt expresia respectului față de copil.

Copilul este cineva important, cineva pentru care merită să te sacrifici, faţă de care nu trebuie să-ţi iei măsuri de siguranţă. Părinţii se gândesc la copil înainte ca el să apară pe lume.

 

Ei discern când este momentul cel mai bun pentru ca el să apară pe lume. Discern când este momentul cel mai bun pentru conceperea lui.

 

PNF etalează avantajul modalităților de împărtăşire a iubirii.

Soţii ce amână conceperea  se mobilizează să-şi exprime iubirea în alt fel decât prin actul sexual. Astfel, printre altele se naşte sensibilitatea, o îmbrăţişare, o privire plină de admiraţie, şoptirea unor cuvinte blânde la ureche, conversaţii comune, ajutorul reciproc, călătorii în doi etc. Soţii care obţin asemenea cunoştinţe, cu siguranţă vor trăi în pace şi bucurie în momentele când nu se pot uni, de exemplu: naşterea copilului, în timpul bolii sau a sarcinii. Astfel de „joc” pe alte strune ale iubirii o adâncesc şi dă soţilor o mare oportunitate de a se dezvolta.

 

Face posibilă detectarea fazei de fertilitate în orice perioadă a vieții femeii, chiar şi în cazul ciclurilor atipice, neregulate.

PNF ia în considerare diferite perioade din viaţa unui femei.

 

Au fost elaborate reguli speciale de comportare în cazul ciclurilor după sarcină, în perioada premenopauzei, după întreruperea tratamentului contraceptiv. Nu există contraindicaţii pentru utilizarea acestor metode în ciclurile neregulate.

 

PNF învaţă simţul răspunderii faţă de obligaţiile proprii. Soţii au responsabilitate deplină pentru ceea ce fac. Cunoscând perioada de fertilitate, ei ştiu când apare perioada de concepţie. Astfel pot planifica coexistenţa în perioada de fertilitate. În cazul în care, pe bună dreptate, se amână concepţia, soţii pot decide să renunţe la actul conjugal în acea perioadă. Nu îşi lasă responsabilitatea pentru pilula hormonală, prezervative sau alte măsuri. În acest fel, ei satisfac una dintre nevoile psihologice de bază a omului, nevoia controlului.

 

 

PNF poate fi sursa de consolidare a căsătoriei, poate ajuta în construirea adevăratei comuniuni în iubire. Există o singură condiţie; trebuie să considerăm cu supunere că Dumnezeu este cel care dă viaţă. De asemenea, trebuie renunţat la teama de a avea un copil – rodul fertilităţii soţului.

 

Prin urmare cunoaşterea metodelor de către soţi trebuie să reprezinte simultan deschiderea către darul vieţii şi al simţului  de responsabilitate pentru procrearea şi educarea viitorilor membri ai bisericii – oameni care îşi au locul lor în planul lui Dumnezeu. Fără acceptarea metodelor PNF pot contribui la dezvoltarea egoismului.

 

Pentru a urma această dificilă, dar frumoasă cale Duhul Sfânt ne dă putere prin sacramentul căsătoriei. Astfel să pornim la drum cu gândul: Pot face tot prin Acel care mă întăreşte!

 

 

 

Anna Borowska

 

 

următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86