Mişcarea Inimilor Curate – aventura vieții mele

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Intrând în Mişcarea Inimilor Curate ne-am decis să mergem zilnic împreună, în mod concret, a înfrunta greutățile urcuşului abrupt, pe drumul credinței şi a maturității în iubire.

Credinţa în Isus Cristos este un dar, în acelaşi timp cea mai mare comoară a omului. Acest dar poate fi primit numai atunci când există libertatea alegerii, când nu există constrấngeri. Creând omul „după chipul şi asemănarea Sa” Dumnezeu i-a dăruit gândire, voinţă liberă, şi capacitate de a iubi, deci tot ce este necesar, pentru a citi semnele prezenţei Creatorului nevăzut, pentru a crede în existenţa Sa şi pentru a răspunde cu iubire la iubirea Sa.

 

Dumnezeu nevăzut a lăsat semne lizibile despre existenţa Sa. În Sfânta Scriptură citim: „căci din mărimea şi frumuseţea făpturilor poţi să cunoşti bine, socotindu-te pe cel care le-a zidit (Cartea înţelepciunii 13, 5).

 

Prin urmare fiecare om, dacă va căuta în mod sincer şi consecvent adevărul, cu toată siguranţa, la o anumită etapă a vieţii sale se va încredinţa de existenţa lui Dumnezeu Creatorul observând tainele cosmosului şi legile Constante ale naturii, care sunt aceleaşi şi în macro şi în microcosmos, fiecare om ar trebui să-şi pună întrebarea: Oare cosmosul, cu tot ce există în el s-a creat întâmplător, ci a fost adus la viaţă de Dumnezeu? Aici se pot da două răspunsuri: 1. Aceasta este creaţia lui Dumnezeu; 2. Aceasta a luat fiinţă întâmplător, pentru că Dumnezeu nu există. Atât cei care cred în Dumnezeu, cât şi cei care îl contestă pe Dumnezeu se bazează pe credinţă. Prin urmare, ateiştii sunt oameni credincioşi în ideea că Dumnezeu nu există. Credinţa ateilor este evidenţiată în Sfânta Scriptură la unison: „Deşerţi sunt din fire toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care nici din cercetarea lucrurilor Sale să înţeleagă pe Meşter (...)” (Cartea Înţelepciunii 13,1). În alt loc al Sfintei Scripturi găsim cuvinte şi mai dure pentru oamenii care resping existenţa lui Dumnezeu. “Nebunul zice în sinea lui: „Nu există Dumnezeu“ (Ps 53,2)“.

 

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi” (Rom. 1,20). Cine? Toţi acei “care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor “(Rom. 1,18). Sfânta Edita Stein, filozoafa de renume mondială care a pornit spre căutarea adevărului de la ateism până la credinţa în Isus Cristos, la viaţa liniştită şi sfântă, scrie că: „Dumnezeu pe fiecare îl conduce pe drumul lui: unii îşi ating ţelul mai repede şi mai uşor, alţii mai greu (…).  Cineva poate fi necredincios nu din vina sa (în sensul că nu-l cunoaşte deloc pe Dumnezeu) şi de aceea imaginile Sfintei Scripturi nu sunt pentru acea persoană lizibile.

 

Ştim deja, că sufletul este întunecat de greutatea păcatului primordial: dacă anturajul îl întunecă în plus, acesta este răspunzător şi poartă vina! Necredinciosul însă este întotdeauna responsabil şi vinovat. Se întâmplă tot mai rar, ca cineva să nu primească nici o mărturie de la Dumnezeu.

 

Pe drumul cunoaşterii înţelepte omul nu poate numai să creadă în existenţa lui Dumnezeu, însă atât şi nimic mai mult. În schimb, cine este Dumnezeu, ştim numai din Revelaţie. Dumnezeu devenind om adevărat prin Isus Cristos, ne-a revelat adevărul despre sine.

 

Aceasta este cuprinsă în Sfânta Scriptură şi în învăţătura Bisericii Catolice precum şi în documentele conciliare papale. Însă cunoaşterea lui Dumnezeu devine posibilă nu prin cunoaşterea intelectuală, ci prin unirea cu El în iubire. Singurul drum care conduce la aceasta este credinţa care funcţionează prin iubire “ (Ga.5,6). Credinţa care este exprimată în rugăciunea inimii, în relaţia personală cu Cristos.

 

Sfânta Edita Stein a subliniat, că “ (...) cine vrea să se unească cu Dumnezeu trebuie „să creadă în existenţa lui Dumnezeu, care nu se încadrează în intelect, voinţă, imaginaţie şi nici în vreo simţire: Dumnezeu nu poate fi înţeles în această viaţă. Chiar şi cea mai deosebită experienţă, sau cunoaşterea Lui este infinit de îndepărtată de ceea ce este în adevăr şi de a fi în  posesia Lui “. (…) „Credinţa vie constă în convingerea că Dumnezeu există, în a recunoaşte ca adevăr ceea ce ne-a revelat şi la a fi gata de a se lăsa în voinţa Lui, prin iubire. Cunoaşterea supranaturală, revelată de Dumnezeu, reprezintă „începutul vieţii veşnice” şi în acelaşi timp „numai începutul”. Prin harul sfinţiei viaţa veşnică este în noi însămânţată după asemănarea bobului de grâu, sub îngrijirea noastră protectoare trebuie să se transforme asemeni unui copac mare cu cele mai minunate fructe. „Acesta este drumul care aici pe pământ trebuie să ne conducă la unirea cu Dumnezeu, cu toate că  mai deplină unire va avea loc în viaţa viitoare”.

 

Decizia de a urma calea credinţei în Isus Cristos este calea cea mai importantă în viaţa noastră, deoarece de ea depinde maturitatea în iubire şi mântuirea veşnică.

 

Pentru a merge zilnic pe drumul credinţei este necesar un efort moral, autodisciplină, asceză în îndeplinirea intereselor egoiste – deci îndeplinirea tuturor sarcinilor spunând rugăciunea Mişcării Inimilor Curate. Dacă nu avem încă un program zilnic scris trebuie să-l facem acum.

 

Stabileşte-ţi în aşa fel planul ocupaţiilor  să fie în el un timp pentru rugăciune (Rozariul, Coroniţa Îndurării Divine, lectura Sfintei Scripturi, iar dacă va fi posibil – Sfânta Slujbă şi adorarea Sfântului Sacrament), muncă şi odihnă. Cea mai bună formă de odihnă este sportul sau somnul. Nu uita practica călugărilor din vechime, de a te culca devreme şi a te scula devreme. Domnul Isus ne invită pe toţi să luăm parte la cea mai importantă şi cea mai minunată aventură a vieţii, care este efortul zilnic de a obţine o inimă pură prin Mişcarea Inimilor Curate. După spovedania sinceră şi primirea lui Isus în Comuniunea Sfântă, dăruieşte-te lui Isus prin următoarea rugăciune:

„Doamne îți mulțumesc că mă iubeşti cu o iubire fără margini, care mă apără de rău, mă ridică din cele mai grele căzături şi îmi vindecă cele mai dureroase răni. Îți dăruiesc memoria, intelectul, voința, sufletul şi corpul meu, împreună cu sexualitatea mea. Îți jur să nu îmi încep viața sexuală până în momentul sacramentului căsătoriei. Promit să nu citesc, să nu cumpăr şi să nu privesc reviste, programe sau filme cu conținut pornografic. (Fetele pot adăuga: Promit să mă îmbrac modest şi în nici un fel să nu provoc gânduri sau dorințe senzuale).

 

Promit să te întâlnesc zilnic la slujbă şi în lectura Sfintei Scripturi, în a primi frecvent Sfânta Împărtăşanie şi adorarea Sfântului Sacrament. Promit să iau parte frecvent la Sacramentul Reconcilierii, să nu mă descurajez şi imediat să mă ridic din fiecare păcat.

 

Doamne Isus Cristoase, învață-mă ca prin muncă sistematică să mă desăvârşesc, să am capacitatea de a-mi controla impulsurile sexuale şi emoțiile. Te rog dă-mi curajul de a merge zilnic contra curentului, de a nu lua niciodată droguri şi a evita tot ceea ce este dependență, iar mai cu seamă de alcool şi de nicotină. Învață-mă să acționez în aşa fel încât cel mai important lucru în viața mea să fie iubirea. Sfânta Maria, Maica mea, condu-mă pe drumul credinței până la sursa iubirii – la Isus. Asemeni slujitorului lui Dumnezeu, Ioan Paul al II-lea, doresc să mă încredințez ție cu totul: „Totus Tuus, Maria!”. Inimii Tale neprihănite mă încredințez cu totul şi tot cine sunt, fiecare pas, fiecare moment din viața mea. Binecuvântată Carolina, roagă-te pentru ca să primesc harul inimii curate. Amin!”.

În fiecare dimineaţă spune această rugăciune, de încredinţare lui Isus, pentru ca în timpul zilei să-ţi aminteşti de promisiunile făcute şi să le pui în aplicare. Niciodată să nu te descurajezi şi să nu renunţi. Mai ales când ai greşit grav, aminteşte-ţi că ai promis că după fiecare cădere vei merge la spovedanie. Pentru ca Isus să te elibereze de toate dependenţele şi viciile are nevoie de timp pentru vindecare. Trebuie deci să ai încredere deplină în El, să-ţi păstrezi răbdarea, să nu te descurajezi, chiar dacă la început vei merge în fiecare zi să te spovedeşti.

 

Aminteşte-ţi că aceasta este bătălia pentru fericirea ta, pentru inima pură, iubirea şi viaţa veşnică: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi! Nici curvarii, nici închinatorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, (…),   nu vor moşteni împaraţia lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:9-10).

 

Dacă îţi încredinţezi viaţa lui Dumnezeu şi ai intrat în Mişcarea Inimilor Curate, te rugăm să informezi redacţia despre acest mare eveniment. Trimite-ne de asemenea, mărturia ta, adresa, data naşterii şi data intrării în MIC şi vă vom trimite o binecuvântare specială. Domnul Isus apelează la voi să trimiteţi la redacţia noastră mărturia, căci în felul acesta veţi putea ajuta pe alţii să se întoarcă la credinţă, să obţină darul luminii curate. Mişcarea Inimilor Curate continuă să crească în putere, suntem din ce în ce mai mulţi. Să ne gândim unii la alţii în rugăciunea zilnică. Aceasta este cea mai puternică armă împotriva acţiunilor spiritelor rele.

 

Noi, la redacţie, ne rugăm pentru voi rostind o decadă din sfântul Rozariu şi din Coroana Îndurării Divine. Să-I permitem lui Isus, ca victoria Lui asupra Satanei, asupra păcatului şi a morţii să se îndeplinească şi cu ajutorul nostru.

Parintele Mieczysław Piotrowski
şi echipa de redacţie

precedentă   |   următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86