Mişcarea inimilor curate pentru viitorii soți

Autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Prin sacramentul căsătoriei Dumnezeu doreşte să sfinţească soţii şi să-i conducă la cer, pe drumul credinţei pline de iubire. Isus Cristos este Cel care decide câţi copii vor veni în familie, iar rolul soţilor este de a descifra intenţiile lui Dumnezeu, de a-şi da consimţământul şi de a accepta cu recunoştinţă fiecare copil conceput, ca cel mai mare dar de la Dumnezeu.

Dacă soţii nu vor să citească planul lui Dumnezeu şi se apără prin toate mijloacele pentru a nu avea copii, după cum doreşte Dumnezeu, atunci blochează puterea Creatorului de a aduce la viaţă noi făpturi. Acesta este un păcat foarte greu de a se opune planurilor lui Dumnezeu, de a desconsidera „poruncile” pe care  le-am primit la începutul creaţiei.

 

„Fiți roditori şi înmulțiți-vă” (GN 1,28).

Refuzul cuplului de a primi darul vieţii este întoarcerea spatelui planului lui Dumnezeu din simplu egoism. „Nu vrem copii, pentru ce să ne obosim şi să ne sacrificăm”; „Nu vrem mai mulţi copiii, pentru a nu micşora confortul vieţii noastre”. Fuga de greutăţile naşterii şi educarea copiilor este în acelaşi timp renunţarea la şansa maturizării în iubire. Cariera cea mai importantă a oricărei soţii sau a oricărui soţ este de a descifra şi a îndeplini planurile lui Dumnezeu faţă de legătura căsătoriei lor. Acestea sunt iubirea reciprocă, naşterea şi educarea copiilor cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Este de o sută de ori mai important decât titlurile ştiinţifice sau cariera profesională. Familia îşi îndeplineşte misiunea ei atribuită de Dumnezeu, numai atunci când soţii sunt conştienţi de faptul că fundamentul şi sursa unităţii iubirii lor este Isus Cristos. Iubirea lui Isus se cade să o primească în rugăciunea zilnică, în sacramentul pocăinţei şi Euharistiei în a se dărui reciproc. Se poate iubi numai cu inima curată, iar aceasta este un dar pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia, ce şi-l doreşte şi se roagă pentru aceasta.

 

Pentru a proteja familia de la separare, pentru a o face să devină o comunitate în care dragostea reciprocă se resimte prin apropierea lui Dumnezeu, pentru ca mai târziu copiii să  crească şi să se maturizeze în sfinţenie, părinţii trebuie să trăiască în duhul binecuvântării lui Hristos. „Fericiţi sunt cei cu inimile curate”. Pentru aceasta Domnul Isus sfătuieşte soţii de a descoperi comoara sacramentului  căsătoriei şi a pune în viaţă toate cerinţele Lui.

 

De mare ajutor va fi în aceasta unirea cu Mişcarea Inimilor Curate pentru viitorii soţi.

 

Pentru a deveni membru al Mişcării inimilor curate pentru viitorii soţi trebuie mai întâi să mergeţi la spovadă şi la Sfânta Împărtăşanie şi să se spună rugăciunea următoare:

„Domnul Isus îți mulțumim că ne iubeşti cu o dragoste fără margini, care ne protejează de rău, ne ridică din cele mai mari căderi şi ne vindecă de cele mai dureroase răni. Noi îți dăruim memoria, mintea, voința şi trupul împreună cu sexualitatea noastră. Promitem să conştientizăm mereu că prezența Ta în sacramentul căsătoriei este cea mai prețioasă comoară şi numai la Tine găsim vindecarea şi forța de a depăşi toate dificultățile şi crizele. Prin urmare, promitem să ne întâlnim cu Tine la rugăciune şi în lectura Sfintei Scripturi, în a primi cât mai des Sfânta Comuniune şi în adorarea Sfântului Sacrament.
Ne angajăm să mergem în mod regulat la Sacramentul Reconcilierii, a nu ne descuraja şi a ne ridica imediat din orice păcat.
Ne angajăm să nu cumpărăm sau să nu privim reviste, programe sau filme cu conținut pornografic. Jurăm să nu folosim mijloace de contracepție şi de a fi mereu gata să primim fiecare copil, pe care Tu Doamne doreşti să-l aduci în viață.
 Doamne, învață-mă să muncim în mod sistematic, să ne desăvârşim capacitatea noastră de a controla propriile impulsuri şi emoții. Te rugăm să ne dai curajul de a merge împotriva curentului, de a evita tot ce poate crea dependență şi înrobeşte, de a evite narcoticele, alcoolul şi nicotina. Învață-ne să procedăm în aşa fel, încât iubirea să fie permanent în viața noastră.
Sfânta Maria, Maica noastră condu-ne pe căile credinței până la sursa iubirii la Isus. Asemeni slugii Domnului Ioan Paul al II-lea, dorim să ne încredințăm pe deplin şi toată existența, fiecare pas, fiecare clipă, Amin”.


Vă rugăm să ne trimiteţi adresa, data naşterii şi data aderării la Mişcarea Inimilor Curate pentru viitorii soţi, pentru a vă trimite binecuvântare specială.

 

Domnul Isus doreşte să trimiteţi la redacţie mărturiile voastre, pentru ca în acest fel să împărtăşiţi şi altora credinţa şi experienţa vieţii voastre conjugale.

 

Vă salutăm călduros pe toţi şi vă asigurăm de rugăciunea noastră zilnică pentru dumneavoastră.

Preot M. Piotrowski TChr
şi echipa editorială

precedentă   |   următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86