Europa christiana

La cumpăna dintre ani, începe marţi la Rotterdam a 33-a întâlnire europeană a tinerilor, în organizarea Comunităţii din Taizé

Radio Vaticana

În Olanda, pentru prima dată. Şi nu pentru distracţie la cumpăna dintre ani sau din motive turistice, ci pentru rugăciune. Mii de tineri din toate ţările Europei se îndreaptă în aceste ore spre Rotterdam, unde vor lua parte, de marţi, 28 decembrie pînă la 1 ianuarie, la a 33-a întâlnire europeană a tinerilor organizată de comunitatea ecumenică din Taizé. Iniţiativa a fost lansată în 1978 de fondatorul Comunităţii, regretatul Frate Roger Schutz, cu scopul de a promova reconcilierea între popoare.

 

Papa către Curia Romană: chipul Bisericii desfigurat de păcatele preoţilor, acum reînnoire. Apel la a face să înceteze creştino-fobia

Radio Vaticana

 

Şi în noi atât de des credinţa doarme. Să-l rugăm deci să ne trezească din somnul unei credinţe obosite şi să redea credinţei puterea de a muta munţii din loc - adică să dea ordinea justă lucrurilor lumii.

 

Patriarhul ortodox al Moscovei, Kiril reafirmă sintonia cu Benedict al XVI-lea asupra multor teme morale

Patriarhul Moscovei şi a Întregii Rusii reafirmă sintonia sa cu poziţiile lui Benedict al XVI-lea asupra multor teme morale şi disponibilitatea Bisericii ortodoxe ruse la a colabora cu cea catolică în acest domeniu.

Prof. Weiler cu referinţă la Crucifix: a învăţa pluralitatea înseamnă şi a respecta religia şi simbolurile ei

Devine tot mai intensă dezbaterea asupra prezenţei Crucifixului în sălile de clasă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, de la Strasburg este chemată să se pronunţe prin „Marea Cameră”, compusă de 17 judecători în loc de 7 din prim instanţă, pe 30 iunie. În acea dată va lua în consideraţie şi recursurile prezentate împotriva sentinţei unei Camere a aceleiaşi Curţi.
 

Biserica nu trebuie să tacă asupra chestiunilor de moralitate socială

Radio Vaticana

„Tutelarea vieţii umane şi a familiei şi apărarea prezenţei crucifixului în locurile publice”. Acesta este apelul adresat de monseniorul Stanislaw Nowak, arhiepiscopul mitropolit de Czestochowa,

„Daţi răspuns despre speranţa creştină omului modern”: mandatul lui Benedict al XVI-lea încredinţat credincioşilor din Nord-Estul Italiei, duminică la Liturghia şi „Regina Coeli” în Parcul „San Giuliano” din Mestre

Radio Vaticana

Străduiţi-vă să daţi speranţă lumii moderne spre a depăşi temerile de nou în condiţiile schimbate ale timpului nostru.

Papa la plenara Consiliului Pontifical pentru promovarea noii evanghelizări: necesitatea vestirii lui Cristos, de o manieră nouă, omului de zi, secularizat

Radio Vaticana

Actualele schimbării culturale, presiunile din partea secularizării şi situaţii noi care poartă la o îndepărtare a omului de Dumnezeu au nevoie de noi vestitori ai Evangheliei capabili să vestească Cuvântul lui Dumnezeu „în noile condiţii schimbate ale istoriei”.

Papa la audienţa generală: omul să învingă ispita de a-şi construi un „dumnezeu” după schemele sale proprii

Radio Vaticana

Episodul „viţelului de aur” povestit în Cartea Exodului a fost firul călăuzitor al audienţei generale de miercuri, condusă de Benedict al XVI-lea în Piaţa Sfântul Petru în prezenţa a circa 20 de mi de persoane .

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86