Papa la plenara Consiliului Pontifical pentru promovarea noii evanghelizări: necesitatea vestirii lui Cristos, de o manieră nouă, omului de zi, secularizat

2011-06-20

Autor: Radio Vaticana

Actualele schimbării culturale, presiunile din partea secularizării şi situaţii noi care poartă la o îndepărtare a omului de Dumnezeu au nevoie de noi vestitori ai Evangheliei capabili să vestească Cuvântul lui Dumnezeu „în noile condiţii schimbate ale istoriei”. A afirmat aceasta Papa Benedict al XVI-lea adresându-se participanţilor la adunarea plenară a Consiliului Pontifical pentru promovarea noii evanghelizării instituit de el în octombrie anul trecut.

Secularizarea a lăsat „urme adânci şi în Ţări de tradiţie creştină”. Din această „criză a vieţii creştine - explică Papa - provine cerinţa unei „noi evanghelizări”, a unei „reînnoite modalităţi de propovăduire”:
Evanghelia este vestirea mereu nouă a mântuirii înfăptuite de Cristos pentru a face umanitatea părtaşă la misterul lui Dumnezeu şi al vieţii sale de iubire şi a o deschide spre un viitor de speranţă demnă de încredere şi puternică. Sublinierea că în acest moment al istoriei Biserica este chemată să realizeze o nouă evanghelizare, vrea să spună intensificarea acţiunii misionare pentru a corespunde pe deplin mandatului Domnului.

Situaţia schimbată de acum, marcată de mutaţii culturale profunde, cere „o atenţie specială pentru vestirea Evangheliei”, „spre a da cont despre propria credinţă în situaţii diferite de cele din trecut”:
Criza prin care se trece poartă cu sine trăsăturile excluderii lui Dumnezeu din viaţa persoanelor, ale unei indiferenţe generalizate faţă de însăşi credinţa creştină, până la încercarea de a o marginaliza din viaţa publică.

În timp ce în deceniile trecute era încă posibil „a regăsi un general sens creştin ce unifica modul comun de a simţi şi gândi al unor întregi generaţii”, astăzi se asistă la drama fărâmiţării, a pulverizării, ce nu mai permite existenţa unui reper unificator:
În afară de aceasta, se verifică adesea fenomenul de a întâlni persoane care doresc să aparţină la Biserică, dar sunt puternic îmbâcsite de o viziune despre viaţă în contrast cu credinţa.

„A-l vesti pe Isus Cristos unic Mântuitor al lumii, apare astăzi mai complicat decât în trecut”. Însă îndatorirea noastră - subliniază Sfântul Părinte - este aceeaşi ca la începuturile istoriei noastre:
• Misiunea nu s-a schimbat, aşa cum nu trebuie să se schimbe entuziasmul şi curajul care i-au pus în mişcare pe Apostoli şi pe cei dintâi ucenici. Duhul Sfânt care i-a împins să deschidă uşile cenaclului, făcându-i evanghelizatori (Cf Fap 2, 1-4), este acelaşi Spirit care mişcă astăzi Biserica pentru o reînnoită propovăduire de speranţă oamenilor din timpul nostru.

Pentru a convinge omul contemporan, adesea „distrat şi insensibil” - adaugă Papa Benedict - e nevoie de „noi evanghelizatori” şi de o „reînnoită vigoare” pentru a face mai eficientă vestirea mântuirii:
Chiar pe cel care rămâne legat de rădăcinile creştine, dar trăieşte raportul dificil cu modernitatea, este important a-l face să înţeleagă că a fi creştin nu este un fel de haină ce trebuie îmbrăcată în privat sau la ocazii speciale, dar este ceva viu şi totalizator, capabil să asume tot ceea ce e bun şi în epoca modernă.

Urgenţa pentru o nouă vestire a Evangheliei nu poate face abstracţie de formare în privinţa noilor generaţii. Stilul de viaţă al credincioşilor are nevoie şi de o „credibilitate genuină, cu atât mai convingătoare cu cât mai dramatică este condiţia celor cărora li se adresează”. Este prin conduita sa - conclude Pontiful amintind cuvintele Papei Paul al VI-lea - că Biserica evanghelizează lumea, adică prin „mărturia se trăită de fidelitate faţă de Domnul Isus, de sărăcie şi de detaşare, de libertate în faţa puterilor acestei lumi, într-un cuvânt, prin mărturia de sfinţenie”.

Radio Vaticana

precedentă   |   următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86