Coronița Indurării Divine

2010-07-29

Această coroniă a dictat-o Domnul Isus Sorei Faustina la Vilno între 13-14 septembrie în anul 1935 ca rugăciune de implorare si potolire a mâniei Domnului (Jurnal 474-476).

Recitând această coroni ă oferim lui Dumnezeu Tatăl, Trupul si Sângele, Sufletul si Dumnezeirea lui Isus Hristos pentru ispăsirea păcatelor noastre, ale aproapelui si ale lumii întregi, ne unim cu jertfa Domnului Isus, evocăm această iubire pe care Dumnezeu Tatăl o dăruieste Fiului Său iar cu Dânsul întregii lumi. In această rugăciune ne rugăm de asemenea pentru îndurare pentru noi si întreaga omenire, iar prin ea se îndeplineste fapta îndurării”. Adăugând la aceasta atitudinea încrezătoare si îndeplinind condi iile fiecărei bune rugăciuni (smerenie, tenacitate, scopul conform voinei lui Dumnezeu), credinciosii se pot astepta la îndeplinirea promisiunilor lui Isus Hristos în special cu privire la clipa mor ii: darurile convertirii si a mor ii linistite. Acestea vor fi acordate nu numai persoanelor ce spun această 1rugăciune, ci si persoanelor muribunde pentru care altcineva se va ruga cu aceste cuvinte.
Când alături de persoana pe moarte se va spune această coroni ă – a spus Domnul Isus – se domoleste mânia lui Dumnezeu iar îndurarea fără margini va cuprinde sufletul (Jurnal 811). Promisiunea spune: “Prin recitarea acestei coroni e îmi place să dăruiesc tot ce voi fi rugat (Jurnal 1541), dacă aceasta ... va fi conform voin ei Mele (Jurnal 1731). Tot ce nu este în acord cu voin a lui Dumnezeu nu este bun pentru om, în special pentru fericirea lui vesnică. In alt loc, Domnul Isus a spus: “Prin recitarea acestei coroni e apropii lumea de mine” (Jurnal 929). Sufletele care o vor recita vor cunoaste îndurarea Mea în această via ă si în special în clipa mor ii (Jurnal 754).

 

Coronița Indurării Divine

 

  

precedentă înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86