Catolici în Orientul Mijlociu: statistica şi ţările

2015-06-09

Aducem mulţumiri împreună lui Dumnezeu cel Bun şi Îndurător pentru roadele abundente pe care Biserica în Orientul Mijlociu le-a primit în aceşti aproape 2000 de ani ai existenţei sale.

Ucenicii Domnului Isus, adeseori în situaţii potrivnice, până la martiriu, au dat mărturie de credinţă vie, de speranţă înflăcărată şi de dragoste dovedită prin fapte. Graţie asistenţei Spiritului Sfânt, prezenţa continuă a creştinilor în Ţara Sfântă oferă un motiv valid de speranţă şi pentru prezentul şi viitorul lor în atare regiune. Ţara Sfântă este locul lor nativ, patria lor, la a cărei construire în state democratice şi prospere creştinii doresc să aducă aportul lor preţios şi unic, dispuşi să colaboreze cu toţi oamenii de bună voinţă, în special cu credincioşii ebraismului şi islamului.

În această privinţă, pare util de indicat unele date statistice privind Orientul Mijlociu. În documentaţia de pregătire a Adunării sinodale, mai ales în Lineamenta - Liniile generale şi în Instrumentum laboris - Textul de lucru, prin denumirea Orientul Mijlociu se înţelege, pe lângă Ierusalim şi teritoriile palestiniene, următoarele 16 State: Arabia Saudită, Bahrein, Cipru, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Israel, Iran, Irak, Kuwait, Liban, Oman, Omar, Siria, Turcia şi Yemen.

 
Este vorba de o regiune vastă ce se extinde pe 7.180.912 km2. Aici trăiesc 356.174.000 persoane, dintre care 5.707.000 catolici reprezentând 1,60% din populaţie. Aceste date sunt luate din Annuarium Statisticum Ecclesiae 2008, Anuar statistic al Bisericii catolice 2008, în ultima sa ediţie din 2010. Nu a fost uşor să se dispună de date demne de crezare în privinţa numărului creştinilor în general în Orientul Mijlociu. Cifra probabilă este de 20.101.866 persoane, adică 5,90% din populaţie. Datele, chiar dacă orientative, redau ideea prezenţei minorităţii creştine în regiunea majoritar musulmană, cu excepţia Israelului, unde evreii ar fi 75,6%, musulmanii 16,7%, creştinii 2,1%, druzii 1,6% alţii 4%.

Iată tabelul analitic cu prezenţa catolicilor în Orientul Mijlociu:

Ţări-- Suprafaţă km2-- Populaţie-- Catolici-- %

Cipru-- 9.251-- 794.000-- 25.000-- 3,15
Egipt-- 1.001.449-- 79.100.000-- 196.000-- 0,25
Iordania-- 89.324-- 5.850.000-- 109.000-- 1,86
Iran-- 1.648.195-- 72.580.000-- 19.000-- 0,03
Irak-- 438.317-- 32.150.000-- 301.000-- 0,94
Israel-- 20.770-- 7.300.000-- 133.000-- 1,82
Liban-- 10.400-- 3.921.000-- 2.030.000-- 51,77
Siria-- 185.180-- 19.640.000-- 428.000-- 2,18
Turcia-- 774.815-- 74.840.000-- 37.000-- 0,05
TOTAL-- 4.177.701-- 296.175.000-- 3.278.000-- 1,11

Arabia Saudită-- 2.149.690-- 24.810.000-- 1.250.000-- 5,04
Bahrein-- 678-- 1.201.000-- 65.000-- 5,41
E. Arabe Unite-- 83.600-- 4.770.000-- 580.000-- 12,16
Kuwait-- 17.818-- 2.682.000-- 300.000-- 11,19
Oman-- 212.457-- 2.795.000-- 120.000-- 4,29
Qatar-- 11.000-- 1.541.000-- 110.000-- 7,14
Yemen-- 527.968- 22.200.000-- 4.000-- 0,02
TOTAL-- 3.003.211-- 59.999.000-- 2.429.000-- 4,05

TOTAL GENERAL-- 7.180.912-- 356.174.000-- 5.707.000-- 1,60


Din raportul prezentat de secretarul general al Sinodului Episcopilor, mons. Nicola Eterović luni 11 octombrie 2010.
 

Radio Vaticana

precedentă   |   următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86