Cultul liturgic al Numelui lui Isus: IHS - trigrama sfântului Bernardin din Siena

2011-04-05

 

Preasfântul Nume al lui Isus, a fost mereu cinstit şi venerat chiar din primele veacuri ale creştinismului. Ne gândim aici şi la Rugăciunea Inimii dezvoltată în tradiţia creştină orientală. Dar numai în secolul al XIV-lea a început să aibă un cult liturgic. Marele predicator şi propagator al cultului Numelui lui Isus a fost călugărul franciscan sfântul Bernardin din Siena (1380-1444) şi continuat de confraţii săi. În 1530, papa Clement al VII-lea a autorizat Ordinul franciscan să recite Oficiul Preasfântului Nume al lui Isus; celebrarea de acum prezentă în diferite localităţi, a fost extinsă la toată Biserica de papa Inocenţiu al XIII-lea în 1721. Ziua celebrării a variat între primele duminici din ianuarie pentru a se atesta la 2 ianuarie până în anii 1970 când a fost suprimată. Papa Ioan Paul al II-lea a reintrodus-o fixând la 3 ianuarie comemorarea facultativă în Calendarul roman sau latin.

Trigrama sfântului Bernardin din Siena.
Pentru ca predica să să nu fie uitată uşor, Bernardin cu profund simţ psihologic a inventat un simbol de culori vii care era pus în toate locurile publice şi private, înlocuind blazoane şi steme ale diferitelor familii şi corporaţii adesea în luptă între ele.
Trigrama numelui lui Isus, a devenit o emblemă celebră şi difuză în orice loc, pe faţada palatului public din Siena se vede şi astăzi, dar se găseşte şi în orice loc unde Bernardin şi ucenicii său au predicat sau au rămas mai mult timp. De multe ori trigrama figura pe drapele, pe stindardele care îl precedau pe fratele Bernardin când ajungea să predice într-o nouă localitate, oraş sau sat. Plăcuţa de lemn cu respectiva inscripţie era aşezată pe altarul unde celebra Sfânta Liturghia înainte de predică şi la sfârşit binecuvânta mulţimea cu ea.

Trigrama a fost desenată chiar de sfântul Bernardin. Simbolul consistă într-un soare cu razele întinse pe fond albastru, iar deasupra sunt literele IHS care sunt primele 3 ale numelui lui Isus în greacă IHSOYS (Iesus), însă au fost date şi alte explicaţii, ca de pildă „In hoc signo (vinces)”, motoul constantinian, dar şi „IHS = Iesus Hominum Salvator = Isus al oamenilor Salvator, Isus Mântuitortul oamenilor”. Fiecărui element, sfântul Bernardin i-a atribuit un sens, o semnificaţie, soarele central este aluzie clară la Cristos care dă viaţă aşa cum face soarele, şi sugerează ideea de iradiere a carităţii, a iubirii. Căldura soarelui este răspândită de raze, în număr de 12 linii ondulatorii cu referire la drumurile întortocheate ale Apostolilor şi apoi 8 raze drepte care reprezintă Fericirile evanghelice; făşia care înconjoară soarele reprezintă starea de beatitudine a celor fericiţi care nu cunoaşte sfârşit, fondul celest este simbol al credinţei iar aurul, cel al iubirii.

Bernardin a lungit braţul stâng al lui H tăindu-l sus pentru a face o cruce, care în unele cazuri este aşezată pe linia mediană a literei H. La toate zelosul franciscan din Siena le-a găsit semnificaţii spirituale pentru edificarea poporului.
Tot simbolul este înconjurat de inscripţia exterioară în latină luată din Scrisoarea sfântului Apostol Paul către Filipeni: „În Numele lui Isus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi ale celor de dedesubt”.

Trigrama lui Bernardin a avut mare succes răspândindu-se în toată Europa. Ioana d’Arc şi-a cusut-o pe stindardul ei de luptă şi mai târziu a fost adoptată de Ordinul călugărilor iezuiţi „Societatea sau Compania lui Isus”.
Compania lui Isus a luat cele trei litere ca emblemă a sa şi a devenit susţinătoare a cultului şi doctrinei, dedicând Preasfântului Nume al lui Isus cele mai frumoase şi măreţe biserici edificate în toată lumea.
Dintre toate se aminteşte „La Chiesa del Gesù” din Roma, cea mai mare şi mai prestigioasă biserică a iezuiţilor: aici se află pe boltă „Triumful Numelui lui Isus", frescă din 1679, operă a genovezului Giovanni Battista Gaulli numit şi „Baciccia”, în care numeroase figuri se mişcă într-un spaţiu clar cu mare agilitate, atrase de centralul Nume al lui Isus.

 

Radio Vaticana

următorul înapoi

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86