Despre noi

Revista noastră a luat fiinţă în anul 1975, iar fundatorul ei şi primul redactor şef a fost părintele Tadeusz Myszczyński TChr.

Sarcina principală a revistei Iubiţi-vă! este formarea unei atitudini creştine în Polonia bazate pe ideea cruciadei sociale a iubirii începută de primatul (patriarhul) August Hlonda şi scrisă de către primatul Stefan Wyszyński.
Pe scurt, acesta este un program – înrădăcinat în credinţa în Dumnezeu – bunăvoinţă faţă de oameni. La început revista noastră a fost editată într-un număr mic de exemplare şi într-o formă grafică foarte modestă.
Era adresată tuturor dar avea o rază de acţiune limitată. In anul 1991, după moartea părintelui Myszczynski Asociaţia Fii lui Cristos (TChr) pentru Polonia de peste hotare a hotărât să-şi continue activitatea.
Următorul şi actualul redactor şef al revistei bilunare a devenit Mieczysław Piotrowski. Noul redactor a observat necesitatea prezentării unei alternative pentru tineretul catolic interesat de reviste ce-i distruge psihicul şi-i sărăceşte spiritualitatea cum ar fi reviste de tip Bravo sau Popcorn care la începutul anilor 1990 a umplut lacuna de pe piaţa revistelor pentru adolescenţi.